Nova BMW Original ulja

Nova BMW Original ulja!!!!
Nova pakovanja..nova cena i bolji kvalitet.
Zbog promene ulja BMW AG je dozvolio nekim uvoznicima da uvoze stara pakovanja ulja po niskim cenama.
Uskoro ce nestati stare zalihe i onda prelazite na nova ulja
Naravno ne po starim cenama koje su realno bile niske. Nova ulja su pravljena posebno za nove tipove motora sa 2 i vise turbina

ulja 2 ulja

Postavljeno u Aktuelno u servisu Katalinić.