Filteri

Originalni BMW filteri

Nekvalitetan filter može skratiti eksploatacioni ciklus Vašeg motora

Filter ulja – za optimalan rad motora


Kapacitet apsorbovanja nečistoća
Originalni BMW filter ulja

Originalni BMW filter         Alternativni filter I klase         Alternativni filter II klase

 

Čestice koje filter ne očisti talože se u motoru i zbog toga su izvršena uporedna testiranja originalnog BMW filtera sa alternativnim filterima I i II klase.
Originalni BMW filter ulja pre
čćava 20g čestica, alternativni filter I klase 19.5g a alternativni filter II klase svega 14,9g. Izborom originalnog filtera dobijate optimalnu absorpciju nečistoća i na taj način štitite motor od habanja.

Originalni BMW filter ulja se samim tim menja redje čime se obezbedjuju niži troškovo održavanja vozila.

 

Filter vazduha / prašine

 Kapacitet zadržavanja čestica prašine

Originalni BMW filter vazduha  

Originalni BMW filter vazduha        Filter vazduha I klase       Filter vazduha II klase

Većim zadržavanjem čestica prašine na filteru ostvaruje se bolji protok vazduha u motoru. Pri testiranju kapaciteta zadržavanju prašine uporedili smo originalni BMW filter vazduha sa alternativnim filterima vazduha klase I i klase II.
Originalni BMW filter zadržava 370g prašine, alternativni filter vazduha klase I 200g prašine, a alternativni filter klase II jedva 59g prašine.
Izborom originalnog BMW filtera vazduha obezbedjujete ve
ć snagu motora, duže servisne intervale i predvidive troškove održavanja.

 

Filter goriva – zaštita Vašeg motora

 Stepen čistoće

Originalni BMW filter goriva

 Originalni BMW filter goriva        Filter I klase       Filter II klase       Filter III klase

Što je viši stepen prečišćavanja goriva bolja je zaštita motora od goriva slabog kvaliteta. Sa stepenom prečišćavanja od 92,1% jasna je liderska pozicija originalnog BMW filtera, dok su pri testiranju filteri I, II i III klase davali značajno slabije rezultate. Filter I klase je dao rezultat od 88,7% , filter II klase 67,7% a filter III klase jedva 16,4%.
Pri izboru originalnog BMW filtera goriva ima
ćete pouzdanu zaštitu od prekomernog habanja motora.